بازرگانی فولاد جوبان فجر

درباره ما

شركت بازرگاني فولاد جويان فجر مفتخر است به عنوان مجموعه اي فعال در زمينه مهندسي ساخت ،تهیه وتامین تجهيزات صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، سد سازي، انرژيهاي نو، نيروگاهي، تاسيساتي،نظامی و …؛ با هدف مهندسي خريد و تداركات تجهيزات و نيازمنديهاي صنايع فوق ، خطوط لوله و همچنين ساير صنايع وابسته كه به نحوي نياز به تامين تجهيزات وارداتي دارند همراه با تيمهاي مهندسي ،بازرگاني و استفاده از دانش روز و منابع فني ، توليد كنندگان معتبر داخلي و خارجي تا كنون در ارائه خدمات فوق فعاليت مثمر ثمري داشته است.